Välkommen till språkkurser med Perfect English!

Din partner i språkinlärning.

Perfect English strävar ständigt efter att erbjuda högsta kvalitet och högsta nöjdhet till våra kunder.

Perfect English erbjuder flexibla och skräddarsydda språkkurser både i egna lokaler samt ute hos ditt företag.

Engelska- och svenskalektioner för vuxna (16+) hos oss undervisas i 90-minuterspass. Vi erbjuder flexibla och
spännande språkpaket på 10, 20 eller 30 lektioner på våra kontor i Stockholm på Upplandsgatan, Vasastan. Eller så kan vi hålla privatlektioner på din arbetsplats.

Hur fungerar det?

Start

Det första steget är att bestämma om du vill gå våra offentliga kurser eller låta oss komma till din arbetsplats för privata grupplektioner. Inom en vecka kommer vi att placera dig i en klass eller tilldela dig din privata språklärare.

1

Bedömning och kreativa metoder

Vid det första mötet kommer instruktören att utvärdera gruppens initiala nivå och färdigheter i språket. Sedan kommer instruktören tillsammans med dig att välja de mest relevanta inlärningsmetoderna och och sätta upp en kursplan.

2

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp alla våra deltagares (offentliga och privata grupper) framsteg under kursens gång för att säkerställa att de mål som sattes upp i början uppnås.

3

Utvärdering och slutbedömning

Vi utvärderar deltagarnas framsteg mot slutet av kursen.

4

Kurser och intensivkurser

Kvällskurser för vuxna i Engleska

* Vi följer British English Councils läroplan.

Vi kommer att täcka allt av följande, beroende på klassdeltagarnas sammansättning:

Kvällskurser för vuxna i Svenska

Vi tar upp ämnen på begäran och vi kommer att täcka allt av följande, anpassat till kursdeltagarna:

Intensivekurs i Engelska och Svenska för vuxna

* Vi följer British English Councils läroplan.

Våra lärare har erfarenhet av att hålla intensivkurser på alla nivåer i svenska, från nybörjare till doktorsexamensnivå.

Du kan välja paket om 10, 15 och 20 lektioner. De kan genomföras på så lite som en vecka eller glesas ut för att passa dina behov.

Kontakta Oss