Grupplektioner i Engelska

Att välja rätt företag är nyckeln till framgång när det gäller utbildning.  Vi har exceptionellt nöjda kunder. 

Våra engelsktalande coacher använder både moderna och traditionella metoder för att dela med sig av sina kunskaper. Lektionerna innehåller lekar och aktiviteter som engagerar eleverna. De har roligt medan de lär sig helt enkelt!

“ The best way to learn English is to be inspired by it and have fun! ”

– Steven Shapiro (Founder & Teacher)

Varför Välja Perfect English?

Vi har undervisat elever i engelska sedan 2011. Vi är stolta över att nära 100% av våra elever uppnår en nivå där de talar engelska flytande. Våra lektioner inkluderar bland annat ordförråd, grammatik och konversationsträning. Ditt barn kommer att ha så roligt på våra lektioner att de knappt inser hur mycket de lär sig.

TVÅ TYDLIGA STEG UNDER VARJE LEKTION

1. Steg Ett – De första 30 minuterna av varje lektion hålls helt på engelska (med viss översättning så att eleven känner sig bekväm och hänger med under de första lektionerna). Eleverna lyssnar, talar, leker – på engelska!

2. Steg Två – De följande 20 minuterna ägnar vi åt lekar som innehåller grundläggande ”sight words”. Dessa ord är de byggstenar som behövs för att kunna läsa och kommunicera på engelska. Steg för steg bygger vi upp språket.

Ovanstående beskriver vår lektionsmetod för våra yngsta elever. I takt med att eleverna utvecklas blir metoderna gradvis mer avancerade, samtidigt som vi följer – och överträffar – den svenska läroplanen.

ENKELT & EFFEKTIVT

Vår undervisningsteori är byggd på vår mångåriga erfarenhet – ju roligare barnen har när de lär sig ett nytt språk, desto lättare är det för dem att ta till sig de ord som leder dem mot flytande tal. Våra lektioner är fria från stress och fyllda med skoj – och eleverna ser fram emot sin engelska lektion varje vecka!

Fördelar med undervisning hos PerfectEnglish:

  • Via detaljerad och regelbunden uppdatering till alla föräldrar, förklarar vi vad vi har gjort (och varför) under lektionerna. Vi anser att det är absolut nödvändigt att dela denna information, så att du kan följa upp, berömma, och hjälpa ditt barn vid behov.
  • Vi betonar konversationsförmåga under lektionerna, samt bygger upp deltagarnas vokabulär. Eleverna lär sig hur man talar engelska på ett sätt som snabbt kan användas i vardagliga situationer, vilket bygger självkänsla och en vilja att lära sig mer.
  • Vi lägger stor vikt vid att förstärka den engelska som eleverna lär sig i den vanliga skolan. VÅR AMBITION ÄR DOCK ATT ALLTID VARA STEGET FÖRE OCH VIDA ÖVERTRÄFFA LÄROPLANENS MÅL!

Kontakta Oss

  • +46 73-320 02 72‬
  • info@perfectenglish.se
  • Upplandsgatan 69, 113 28 Stockholm
Stäng meny